Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59, Skærød 
3200 Helsinge
CVR.nr. 31807220

Telefon 47 74 57 01

Email: info@asserbovand.dk

Telefontid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Laila Beck Sørensen
Lone Maack

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon 29 47 24 49

Formand:
Klaus Petersen

klaus.petersen@mail.dk

Fjernaflæsning Minimer

Når der er installeret en fjernaflæselig vandmåler, skal der ikke længere foretages en årlig indberetning af målerstanden.

Vandværket sørger fremover for elektronisk indberetning af målerstanden ved at køre forbi på vejen og indhente målerdata fra vandmåleren i målerbrønden eller fra den indvendige vandmåler.

Vandværket opfordrer fortsat forbrugerne til at foretage jævnlig aflæsning af vandmåleren.

Nedenfor findes en vejledning  til brug af HYDRUS fjernaflæselig vandmåler.

Vejledning til fjernaflæselig vandmåler

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation