Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59, Skærød 
3200 Helsinge
CVR.nr. 31807220

Telefon 47 74 57 01

Email: info@asserbovand.dk

Kontortid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Laila Beck Sørensen
Lone Maack

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon 29 47 24 49

Formand:
Klaus Petersen

klaus.petersen@mail.dk

Ejerskifte Minimer

Den nuværende ejer skal skriftligt meddele vandværket den ny ejers navn, adresse og overtagelsesdato.

I henhold til vandværkets vedtægt § 5 er den gamle ejer ansvarlig over for vandværket indtil ny underskrevet ejerskifteerklæring foreligger.

Det gøres i praksis bedst ved, at den nuværende ejer sørger for underskrift af den nye ejer og efterfølgende indsender ejerskifteerklæringen til vandværket.

Blanketten kan rekvireres på administrationskontoret eller udskrives her

Vi gør opmærksom på, at vandværket kun er forpligtet til at levere vand til medlemmer, hvilket medlemskab først er etableret, når vandværket har modtaget den underskrevne ejerskifteerklæring.

Vandværket laver ikke flytteopgørelse i forbindelse med ejerskifte.

Mellemregninger med ny ejer af vandafgiften skal ske via refusionsopgørelsen. 

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation