Log ind   |  
Drift og Administration Minimer


Asserbo Vandværk a.m.b.a.
Frederiksværkvej 59, Skærød 
3200 Helsinge
CVR.nr. 31807220

Telefon 47 74 57 01

Email: info@asserbovand.dk

Telefontid:
Mandag - fredag, kl. 8.30 - 13.00

Drift:
Driftsleder Carsten Olsen

Administration:
Laila Beck Sørensen
Lone Maack

Driftsproblemer og akut ledningsbrud udenfor normal arbejdstid:

Vagttelefon 29 47 24 49

Formand:
Klaus Petersen

klaus.petersen@mail.dk

Links Minimer

Foreningen af Danske Vandværker - Forening der mest omfatter de små og mellemstore vandværker - http://www.danskevv.dk/

Dansk vand og spildevandsforening - DANVA. Forening der omfatter de største vandværker, fx kommunale værker, der forsyner større byområder med vand - http://www.danva.dk

Naturstyrelsen - Her ligger administration af vandværksområdet - http://www.naturstyrelsen.dk/

Miljøstyrelsen - Her ligger fx regulering af pesticider - http://www.mst.dk/

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS - Viden om grundvand - http://www.geus.dk/viden_om/vogv-dk.htm

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse, GEUS - Database - Borejournaler, her kan man finde oplysninger om vandværkernes boringer, og om hvilken kemi der er i de grundvandsmagasiner, hvorfra vandværkerne indvinder vand - http://www.geus.dk/jupiter/index-dk.htm 

05.11.2015

Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation